Quy trình thiết kế website

Quy trình thiết kế website

Giai đoạn

Nội dung

Thời gian

 

Tư vấn

 

 

Nhân viên sẽ tham khảo nhu cầu của Quý khách hàng và tư vấn thiết kế web

 

I

Thỏa thuận & ký hợp đồng

Hai bên thống nhất chức năng của website.

Thỏa thuận thời gian, hình thức, chi phí thực hiện.

Ký kết hợp đồng.

Bên A: Quý khách hàng

Bên B: Công ty Long Sơn

II

Thiết kế giao diện

≤ 7

Cung cấp màu sắc chủ đạo, logo, slogan

Yêu cầu bố cục cơ bản của website.

Danh mục chức năng cơ bản của website.

Thiết kế giao diện gửi bên A xem, đánh giá & chỉnh sửa để thống nhất giao diện website.

Đăng ký tên miền  hosting (nếu có) cho website..

III

Xây dựng & Chạy thử (demo)

≥ 14

Kiểm tra đánh giá, đưa ý kiến về demo.

Cung cấp một số dữ liệu (giới thiệu, hình ảnh, sản phẩm v.v..) để đưa lên website.

Lập trình chức năng, hoàn chỉnh giao diện hai bên đã thống nhất

Upload bản demo để bên A kiểm tra.

IV

Chỉnh sửa & Bổ sung

≤4

Phối hợp với bên B xác nhận những vấn đề còn thiếu.

Chỉnh sửa và bổ sung những phần còn thiếu hỗ trợ cập nhật thông tin.

Hướng dẫn và hỗ trợ cập nhật thông tin.

V

Nghiệm thu & Vận hành

≤3

Cập nhật thông tin vào website, sử dụng thử các chức năng.

Nêu những vướng mắc, khó khăn, lỗi phát sinh.

Hướng dẫn quản trị website để bên A tự cập nhật thông tin.

Giải quyết các vấn đề quản trị, lỗi phát sinh.

VI

Bàn giao & Thanh lý hợp đồng

1

Bàn giao, upload website lên địa chỉ trang web theo hợp đồng.

Tiến hành làm thủ tục thanh lý hợp đồng.

VII

Hoàn thành website

Đưa website vào vận hành chính thức.

Tiến hành quảng bá website theo hỗ trợ.

Tư vấn quảng bá website (SEO).

Kiểm tra, theo dõi tình hình quảng bá website.

VIII

Bảo hành website

Bảo hành miễn phí, vĩnh viễn mã nguồn và giao diện website.

Khắc phục mọi sự cố trong vòng 24h.